قیمت قرص کلر نیمه دوم سال 1391

با دلار سه هزار تومان هر کیلو دوازده هزار تومان تحویل در تهران میباشد

قرص کلر امریکایی دوازده هزار تومان

بسته بندی 2.2 کیلو گرمی و 50 kg  می باشد .

کلر هندی بصورت پودر هر کیلو ده هزار تومان

کلر ژاپنی هر کیلو بصورت پودر دوازده هزار تومان

برای استخر های سرپوشیده قرص کلر پیشنهاد میشود .

مواد تصفیه آب استخرقیمت سال 1390  تهران

ریال 000/25

زاج هر کیلو

 

ریال 000/75

کات کبود

 

ریال 000/95

کلر قرصی

 

ریال 000/92

کلر پودری

 
     

 

حیدری

Web : 

Email : ase_ash2008@yahoo.com

Mob : 09191210119

Fax : 02177308232